Abrar Ul Haq and Neelam Munir dance on Ajj bhi Billo Zinda hai kal bhi billu zinda thi

Abrar Ul Haq and Neelam Munir dance on Ajj bhi Billo Zinda hai kal bhi billu zinda thi.

Entertainment, Abrar ul Haq, neelam munir, abrar ul haq with neelam munir, aaj bhi billu zinda hai,